Interrail, onbeperkt treinen in Europa

Wel eens van Interrail gehoord? Welnu, dit is een speciale pas waarmee jij als ingezetene van Europa gedurende een vaststaande periode onbeperkt kunt reizen binnen Europese landen. Maak je gebruik van Interrail, dan is het in vrijwel alle gevallen wel noodzakelijk om vooraf te reserveren. Je kunt dus niet zomaar overal onaangekondigd instappen. Ben jij geen Europeaan, dan kun je gebruikmaken van de Eurail-pas overigens. 

Interrail is er al vanaf 1972

Het is niet iets nieuws, deze dienst bestaat al vanaf 1972 tien het begin als eenmalige samenwerking van 21 landen te weten België, Denemarken, Oost- en West-Duitsland, Frankrijk, Finland, Hongarije, Griekenland, Ierland, Italië, Joegoslavië, Luxemburg, Nederland uiteraard, Oostenrijk, Noorwegen, Polen, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Zweden. 

Jongeren warm maken voor reizen met de trein

Deze dienstverlening werd gestart met een bepaald doel. Dit was om jongeren tot 21 jaar te verleiden om toch vooral gebruik te gaan maken van met de trein reizen binnen de Europese grenzen. Het initiatief was een succes. Al in het eerste jaar maakten ongeveer 100.000 mensen er namelijk gebruik van. Vanwege het succes bleef Interrail en konden mensen gebruik blijven maken van de pas. Ook de leeftijdslimiet werd verhoogd tot in eerste instantie 23 en in 1979 zelf tot 26 jaar. Met de jaren werd de regelgeving rond Interrail wel zo nu en dan eens aangepast. Zo moet je tenminste zes maanden in een van de aangesloten landen wonen bijvoorbeeld. Interrail stelt je ook in de gelegenheid om in bepaald elanden gebruik te maken van veerdiensten overigens. 

Het aantal landen nam toe

Het aantal landen dat deze dienst gebruikt, is met de jaren toegenomen. Dat was zeker het geval toen Joegoslavië door de oorlog in de jaren negentig uiteenviel en hetzelfde geldt voor de Sovjet-Unie uiteraard. Later sloten ook landen als Marokko, Slovenië, Kroatië, Servië, Macedonië en Bulgarije zich aan bij het inmiddels zeer succesvolle project dat Interrail heet. 

Verschillende tarieven bij Interrail

Met de jaren werd wat betreft Interrail ook een zonesysteem ingevoerd. De prijs werd vanaf dat moment dus afhankelijk van de geldigheidsduur van de kaart en de daarmee verbonden zones. Een doorbraak volgde in 1998. De Interrail pas kwam toen beschikbaar voor mensen van alle leeftijden. Wel gingen verschillende tarieven gelden voor de verschillende leeftijdsgroepen. En zo kwamen er met de jaren wel steeds nieuwe aanpassingen. 

Estland en Letland: de laatste landen in 2020

Vanaf 2007 ligt de organisatie van Interrail in handen van de Eurail Group. Deze instantie geeft de passen uit en schafte later ook het eerder ingevoerde zonesysteem weer mag. Om die reden trok Marokko zich vervolgens terug. Heel even leek het er overigens op dat het Verenigd Koninkrijk ook al zou haken wat betreft Interrail. Zij zagen het als te forse concurrentie voor de eigen pas die ze in Groot Brittannië probeerde te slijten Na uitbundig protest van bewoners echter, zag het Verenigd Koninkrijk hier toch weer van af. Estland en Letland zijn overigens de laatste twee landen die zich aansloten. Dit was in 2020.